26 лип. 2017 р.

Про проведення Першого уроку

Лист МОН України від від 23.08.2017р.  за №1/9-451
        Міністерство освіти і науки України інформує, що анімаційним, розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ШПОСПЛЮС розроблено мультфільми для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. «Світ чекає на відкриття» - навчальний, мотивуючий і розважальний проект для дітей, вчителів та батьків (https://voutu.be/hSZAmgb9rrw. Іі»р://рІи5- рІи5^у/егау/Ьего/5Уії-сЬекауе-па-Уісікгіиуа-979385.ІПтІ ((матеріал для вчителя), мультфільми за посиланням: 1шр://р1т- plus■tv/dwys/programv/programs/svit-chekave-na-vidkrittva-979267.html. http://storage.lplusl.ua/plusplus/077c03e2f5fl83afb4ea63fb0065fd06.pdf). а також проект «Це наше і це твоє» - яскраві та зрозумілі розповіді про геніальні винаходи, природні багатства, блискучі ідеї, що прославляють нашу країну на весь світ (http://plus-plus.tv/dvvvs/programv/programs/ce-nashe-i-ce-tvove- 356861 .Іиті). При цьому інформуємо, що вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.             Заступник Міністра  МОН України                                                         Павло Хобзей
Як навчатимуть молодших школярів у цьому році

Міністерство освіти і науки надало школам рекомендації щодо особливостей навчального навантаження та оцінювання школярів початкових класів. Відповідні методичні рекомендаціїщодо викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році надіслані навчальним закладам країни.
Зокрема, в освітньому відомстві наголошують, що у першому класі домашні завдання дітям не задаються. У других-четвертих класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин, у 3-му класі – 1 години 10 хвилин, 4-му класі – 1 години 30 хвилин.
У Міністерстві освіти підкреслюють, що домашні завдання також не мають задаватись учням початкової школи на вихідні, святкові та канікулярні дні.
«Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо», - йдеться у рекомендаціях відомства.
Частину навчального навантаження з фізичної культури у початковій школі, за наявності відповідних умов, навчальні заклади можуть використовувати на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів, зокрема, хореографії, ритміки або плавання.
Оцінювання навчальних досягнень учнів у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової має здійснюватись лише вербально. Також, за рішенням педагогічної ради школи словесна характеристика знань, умінь і навичок, може надаватися учням другого класу.
У міністерстві зазначають, що вчителі мають вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Також вчителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.
Методичні рекомендації МОН також містять поради щодо активного запровадження вчителями інтегрованих уроків.
«Сприйняття світу учнями 6-10 років за своєю суттю є цілісним як цілісне і саме довкілля. Потреба подолати протиріччя між розподілом освітнього процесу на окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття дитиною довкілля, з іншого, потребує активного запровадження інтегрованих уроків», - зазначають в Міносвіти.

У межах таких уроків має вивчатись підпорядкований одній темі матеріал із різних навчальних предметів, Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального об’єму інформації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів.

24 липня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти розпочав роботу чотирьохденний тренінг для педагогів 1-их класів пілотних шкіл  області з питань впровадження проекту  Державного стандарту початкової загальної освіти.
             Розпочала роботу тренінгу координатор експеременту в.о.завідувач відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Коненко Л.Б., яка зазначила,що ще заздалегідь до початку цього експеременту в рамках реалізації Концепції нової української школи відділом проведено ряд тренінгів та інших методичних заходів для вчителів,що у 2018 році навчатимуть 1-ий клас і попросила присутніх активно взаємодіяти один з одним для успішного втілення у життя їх напрацювань.
             З вітальним словом до учасників звернулася начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної  державної адміністрації  Хома О.З., наголосивши про важливість
розуміння вчителями нових підходів до навчання , зміни їх поглядів до  інтеграційних процесів в початковій школі  та запевнила у підтримці участі педагогів  в пілотному проекті  з боку органів влади.
             Директор ТОКІППО  Петровський О.М. висловив надію  на успішне проведення  заходу  і побажав плідної співпраці, творчості і натхнення у реалізації  завдань нової української школи.  Про позитивне значення змін у початковій освіті висловив свою думку заступник директора ТОКІППО з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Вітенко І.М.,побажавши всім учасникам проекту успіху.         

              У перший день роботи тренінгу тренери Кордуба Н.Я. та Гордіюк Н.М ознайомили учасників з проектом нового Держстандарту початкової  освіти, розглянули особливості організації освітнього середовища.
ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

19 бер. 2017 р.

▶ Проведення ДПА в 4 класі

На відкритій платформі ЕдЕра викладені відеоматеріали 

Українська мова
Вступне слово
У відео зазначається про необхідність змін у сучасній системі освіти, що пояснює  директор НВК “Новопечерська школа” Ірена Корбабіч-Путко
Технологія «Сторітелінг»
Розгляд методики сторітелінгу, за допомоги якої учень вчиться формулювати свої думки та розповідати про себе. Використання вчителем такої методики - гарний привід для учня описати  свої вчинки та почуття, проаналізувати власні дії, оцінити наслідки та зробити висновки на майбутнє. “Сторітелінг успішно використовують у бізнесі для просування брендів та товарів на ринку. В 2006 році  ця технологія була визнана бізнес ідеєю року. Молодші школярі надзвичано люблять слухати та розповідати про себе історії. Та чи вміють вони їх писати? Зробіть крок на зустріч життю та заохотьте дітей писати історії про те, що трапилось з ними, або з тими, хто поруч!”, - звернулася до вчителів початкової школи Інна Большакова.
Стратегія розвитку критичного мислення «РАФТ»
Розгляд методики “Рафт (RAFT)”, назва якої розшифровується як  роль, аудиторія, формат, тема. Основне завдання учня в рамках цієї діяльності - висловити, описати та розповісти основні міркування на задану тему з точки зору певного обраного персонажа, вживаючись у роль. При цьому учень має врахувати особливості аудиторії, до якої він звертається та обрати потрібний формат тексту. У відео  Інна Большакова на прикладах пояснює, як вчитель може використати таку методику в класі та які інструменти використовувати для кращої організації цієї діяльності.
Стратегія розвитку критичного мислення «Кубування»
Розгляд суті методики кубування – допомогти учню створювати повноцінні тексти описи або тексти міркування. Також цю методику використовують для обговорення з учнями різних тем, які вони вже знають, для виявлення так званих “темних місць”.  Для того, щоб використовувати цю методику знадобиться куб, який можна виготовити самостійно з цупкого паперу, тканини, або інших матеріалів. На кожній грані фігури написано вказівки, які повинен використовувати учень розмірковуючи про певну тему. Це повинно допомогти школярам комплексно осмислювати та описувати тему, яку вони вивчають.
«Щоденні 5» (Письмо для себе)
У відео демонструється основне завдання методики «Щоденні 5» (Письмо для себе) – розвивати у дітей бажання письмово викладати власні думки. “Письмо для себе – це письмо у вільній формі, без зосередження на правилах і структурі. Цей вид діяльності як гра без жорстких правил, що спонукає до творчості, появи нових ідей та самовираження”, - зазначає Марина Пристінська.
«Щоденні 5» (Робота зі словами)
Надання порад в роботі зі словами за сучасною методикою «Daily5» - систематична щоденна робота: 5 діяльностей, які всі діти класу виконують  впродовж 20 хвилин. Щоденна робота зі словами – це щоденна діяльність, яка орієнтована на правильне написання слів та обов’язкове їх тлумачення.Англійська мова
Вступне слово
У відео Тетяна Бєляєва зазначила, що модель викладання англійської мови та роль учителя на уроці поступово має бути змінена. Від учителецентризму переходимо до учнецентризму, обираємо такі моделі проведення уроків, щоб учні більше працювали, а вчитель грав роль старшого помічника та координатора.
Ключові зміни
Розгляд ключових змін в оновленій програмі: запровадження ввідного усного курсу, спрощення вимог до письма, скорочення обсягів висловлювання, уточнення вимог до фонетичної лінгвістичної компетенції та ін.
Усний курс
Поради під час подання усного курсу. Використання ляльки як “носія” англійської мови для наочності.  Лялька має спілкуватися лише англійською і допомагати вчителю та учням урізноманітнювати уроки. Розгляд скорочень обсягів письма у  першому класі.
Фонетичний фокус
Розгляд вимог до фонетичної компетенції в оновленій програмі та розширених тем спілкування.
Письмо
Опис скорочених обсягів письма в оновленій програмі. Методика використання діалогів та поради під час проведення рухливих ігор на уроках англійської мови.
Міні-проекти
Розгляд ще одного цікавого способу вивчення англійської – створення проектів. Це можуть бути як складніші проекти, так і прості, на кшталт створення англомовних плакатів. На відео детально пояснюється, як проводити проектну діяльність та даються корисні поради вчителям, як зробити проект максимально корисним для засвоєння англійської мови.


Математика
Вступне слово
У відео Світлана Скворцова зазначила, що ми маємо навчати дітей математики не просто заради того, щоб вони опанували цей навчальний предмет, а щоб підготувати їх до майбутнього дорослого життя у швидкозмінному світі. Сьогодні неможливо уявити повсякденну і професійну діяльність людини без використання математичних методів для розв’язування проблем, тому дитина має розуміти, як використовувати математику для успішного пізнання світу. Опис «принципу ножиць» при розгляді істотних ознак оновленої програми. Розгляд принципів побудови оновленої програми.
Ключові зміни
У відео розглядаються ключові зміни в оновленій програмі. Так, оновлення програми відбулося за рахунок мінімізації вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Демонстрація підготовчої роботи до ознайомлення з переставним законом додавання.
Розуміння навчальної інформації
Розглядається та демонструється принцип розуміння навчальної інформації учнем, для вільного застосування ним своїх знань, що унеможливлює механічне заучування.  Розуміння навчальної інформації досягається при виконанні практичних завдань. Поради щодо впровадження оновленої програми в навчальний процес.
Оновлена програма з математики. Перший клас
Демонстрація оновленої програми з математики в першому класі. Розглянуто питання про вивчення чисел першого десятку за оновленою програмою.
Ознайомлення із порівнянням чисел
У відео розглядається вивчення порівняння чисел у початковій школі та демонструються способи порівняння чисел.
Порівняння чисел. Склад числа
Розгляд та надання порад щодо вивчення порівняння чисел у початковій школі, а також складу числа.
Табличне додавання і віднімання чисел
У відео демонструються особливості навчання табличного додавання і віднімання чисел з переходом через розряд за оновленою програмою.
Табличне множення і ділення
У відео розглядаються особливості навчання учнів табличного множення і ділення за оновленою програмою.
Додавання і віднімання частинами
Розгляд у відео викладання додавання і віднімання чисел частинами в початковій школі. Демонстрація прийому округлення


Інформатика
Вступне слово
У відео вчитель початкової школи, сертифікований вчитель Google Наталія Саражинська зауважила, що робота з електронними текстами, картами, творами мистецтва та діаграмами в Інтернеті – наскрізні вміння, яких навчатимуться діти початкової школи на уроках Інформатики та які знадобляться їм у повсякденні і навчанніТакожувідеозазначаєтьсяякзробитиІнформатикудляучнівпочатковоїшколизахопливоюіпотрібною, аджезгіднозоновленоюпрограмою, дитинамаєвмітивиконуватидіїнастаціонарному, портативномутабудь-якомумобільномупристрої, незалежновідзавантаженихопераційнихсистем. Крім того, дитина має виконувати необхідні завдання не лише за допомогою інстальованих на комп’ютер програм, а й користуючись інтернет-ресурсами
Інформація
У відео пояснюється, як із допомогою інтерактивних ресурсів та ігор навчити дітей безпечної роботи в Інтернеті, як відрізняти публічну і приватну інформацію.
Комп'ютери та інші пристрої
У відео йдеться про те, що важливе завдання вчителя – продемонструвати навчальні можливості кожного електронного пристрою, до якого має доступ дитина, і показати, що знання з Інформатики важливі для опанування більшості навчальних предметів. Демонстрацією навчальних можливостей комп’ютера можуть бути вправи для сприймання текстів через “електронні читанки” або ознайомлення з навчальними сайтами, де розміщена яскрава дитячалітература. Важливо, щоб матеріал був дійсно необхідний для уроків Літературного читання, Української та Англійської мов, образотворчого і музичного мистецтв та інших предметів.
Інтернет
У відео робиться особливий наголос на розумінні  дитиною авторського права, а також пояснюється, як цікаво розказати про мережеві ресурси, браузери, хмарні сервіси тощо.
Графіка
У відео демонструється вивчення графіки в оновленій програмі з Інформатики, так як вона доповнена темою “Подорожі віртуальними музеями та мистецькими галереями”. Варто звернути увагу на зміст програми з образотворчого мистецтва та добрати для роботи на уроці такі шедеври, що допоможуть ознайомитись із різними видами мистецтв. Зокрема, на сторінках культури та мистецтва Google учитель може заздалегідь створити власну колекцію, додати до неї вибрані твори.


Літературне читання
Вступне слово
Відеозвернення авторки дитячих книжок та арт-менеджерки – Тетяни Стус (Щербаченко) до вчителів. Пояснюється, яким чином вчителі можуть комунікувати з сучасними авторами та що таке нова Хрестоматія.
Тетяна Стус (Щербаченко)
Відеозвернення авторки дитячих книжок та арт-менеджерки. Тетяна – керівниця проекту промоції дитячого читання «BaraBooka. Простір української дитячої книги», експерт та співзасновниця рейтингу видань для дітей та підлітків «Рейтинг критика», член журі премій та рейтингів у галузі дитячої літератури («Джури», «Коронація слова», «Книжка року», «Великий їжак» та ін.). Авторка програм-інтенсивів з літературної освіти для дітей та підлітків.
Катерина Бабкіна
Відеозвернення української письменниці, сценариста, драматурга. Тексти Катерини перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами, а у 2013 році її роман «Соня» було включено у список «Книги року BBC». Авторка коротких метрів, які отримують визнання і нагороди, поетичних збірок та повістей, про які чув ледь не кожний українець, наразі звертається до вчителів, учнів та їхніх батьків. Скористайтеся цією можливістю у своїх класах, покажіть діткам тих, чиї твори вони вивчають і, звичайно, розповсюджуйте!
Іван Андрусяк
Відеозвернення поета, дитячого письменника, прозаїка, літературного критика та перекладача. Лауреат першої премії конкурсу творів для дітей «Золотий Лелека» (2008), міжнародної премії «Corona Carpatica» (2010). Повість Івана Андрусяка «Вісім днів із життя Бурундука» увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих видань світу «Білі ворони 2013» (White Ravens 2013). Лауреат Корнійчуковської премії 2016 року – першої премії в номінації «Поезія для дітей» – за збірку «Лякація»
Анатолій Качан
Відеозвернення автора 17 книжок для дітей, випущено понад 700 тисяч примірників. Публікації в зарубіжних виданнях, пісні, написані у співавторстві з відомими українськими композиторами, численні статті та інтерв'ю. Здобутки цієї людини мають відображення в його очах, тож дивіться.
Оксана Кротюк
Відеозвернення української дитячої письменниці. Оксана – членом Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Лауреат літературного конкурсу «Рукомесло» (2009).
Галина Ткачук
Відеозвернення письменниці та літературознавиця. Володарка великої кількості нагород та премій за свої твори. Перша премія Всеукраїнського конкурсу на найкращі твори для дітей «Золотий лелека» за повість «Вікно до собаки», премія книжкового рейтингу «ЛітАкцент року» у номінації «Проза й поезія для дітей», ТОП-6 найкращих видань для дітей від порталу БараБука, Топ-10 найкращих книжок за «Рейтингом критика», це далеко не весь список.
Олександр Дерманський
Відеозвернення українського дитячого письменника, поета, члена Національної спілки письменників України та дипломанта Міжнародної асамблеї фантастів «Портал».
Олеся Мамчич
Відеозвернення авторки чотирьох поетичних збірок та книжки для діточок «А на нас упав ананас». Її тексти перекладені англійською, польською, німецькою, білоруською, російською, литовською, латиською, мовами та івритом, публікувалися в літературних часописах Литви, Латвії, Білорусі, Росії, Іраїлю.
Валентина Вздульська
Відеозвернення дитячої письменниці, автори повістей «Вертихвіст», «Різдво для Ніни», книжки-картинки «Подорож листа» та ін. Співзасновниця блогу про сучасну дитячу літературу «Казкарка» та «Рейтингу критика: найкращі дитячі та підліткові книжки року».
Олександра Кочубей
Відеозвернення дитячої письменниці, яка написала та проілюструвала повість «Сім нескладух Говорухи» та перемогла у конкурсі «Напишіть промене книжку» від видавництва «Фонтан казок».
Леся Воронина
Відеозвернення української письменниці, перекладачки. Леся Воронина – членом Спілки письменників України та Асоціації українських письменників. Серед останніх відзнак зазначимо, що Леся лауреат конкурсу «Книжка року Бі-бі-сі» (2008), першої премії Національного конкурсу «Найкраща книга України 2009», за книжку «Сни Ганса-Християна». Дипломант Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв і п'єс «Коронація слова — 2010» за роман «У пошуках Оґопоґо». Переможець конкурсу «Дитяча книга року ВВС» (2012).
Лариса Денисенко
Відеозвернення української письменниці, адвокатки, правозахисниці та телеведучої. Книга «Танці в масках» посіла 1-е місце у рейтингу Найкраща українська книга в жанрі белетристика журналу Кореспондент за 2007 рік. Авторка понад 10 книжок.

МОН нагадує, що перевірка зошитів є оплачуваною


Учителям 1-4 класів проводиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати за перевірку зошитів учнів. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти Державній аудиторській службі України.У Міносвіти зазначають, що необхідність відповідного роз'яснення виникла у зв'язку з внесенням змін щодо орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, яким скасовано фіксацію результатів оцінювання ведення зошитів y окремій колонці Класного журналу.Також у відомстві повідомляють, що педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, які становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 відсотків, перевірка зошитів - 10-20 відсотків тощо.

Одночасно в МОН інформують, що Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти встановлено, що вчителям 1-4 класів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати.

«Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження. Отже, факт перевірки зошитів вчителем підтверджується виставлянням поточних оцінок у зошитах, а не у окремій колонці Класного журналу», - наголосили у Міністерстві освіти і науки.Мінімальна зарплата вчителя становитиме 5266 грн, - КМУ
Навчальні програми отримали 5 тис. коментарів
26 червня оприлюднять програми для початкової школи


У МОН визначили структуру навчального року