26 лип. 2017 р.

Про проведення Першого уроку

Лист МОН України від від 23.08.2017р.  за №1/9-451
        Міністерство освіти і науки України інформує, що анімаційним, розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ШПОСПЛЮС розроблено мультфільми для учнів 1-4 класів, які можуть бути використані при проведенні Першого уроку або під час навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. «Світ чекає на відкриття» - навчальний, мотивуючий і розважальний проект для дітей, вчителів та батьків (https://voutu.be/hSZAmgb9rrw. Іі»р://рІи5- рІи5^у/егау/Ьего/5Уії-сЬекауе-па-Уісікгіиуа-979385.ІПтІ ((матеріал для вчителя), мультфільми за посиланням: 1шр://р1т- plus■tv/dwys/programv/programs/svit-chekave-na-vidkrittva-979267.html. http://storage.lplusl.ua/plusplus/077c03e2f5fl83afb4ea63fb0065fd06.pdf). а також проект «Це наше і це твоє» - яскраві та зрозумілі розповіді про геніальні винаходи, природні багатства, блискучі ідеї, що прославляють нашу країну на весь світ (http://plus-plus.tv/dvvvs/programv/programs/ce-nashe-i-ce-tvove- 356861 .Іиті). При цьому інформуємо, що вчитель може провести Перший урок за власним сценарієм.             Заступник Міністра  МОН України                                                         Павло Хобзей
Як навчатимуть молодших школярів у цьому році

Міністерство освіти і науки надало школам рекомендації щодо особливостей навчального навантаження та оцінювання школярів початкових класів. Відповідні методичні рекомендаціїщодо викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році надіслані навчальним закладам країни.
Зокрема, в освітньому відомстві наголошують, що у першому класі домашні завдання дітям не задаються. У других-четвертих класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45 хвилин, у 3-му класі – 1 години 10 хвилин, 4-му класі – 1 години 30 хвилин.
У Міністерстві освіти підкреслюють, що домашні завдання також не мають задаватись учням початкової школи на вихідні, святкові та канікулярні дні.
«Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ, написання домашніх творів тощо», - йдеться у рекомендаціях відомства.
Частину навчального навантаження з фізичної культури у початковій школі, за наявності відповідних умов, навчальні заклади можуть використовувати на вивчення окремих навчальних предметів, що забезпечують рухову активність учнів, зокрема, хореографії, ритміки або плавання.
Оцінювання навчальних досягнень учнів у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової має здійснюватись лише вербально. Також, за рішенням педагогічної ради школи словесна характеристика знань, умінь і навичок, може надаватися учням другого класу.
У міністерстві зазначають, що вчителі мають вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Також вчителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.
Методичні рекомендації МОН також містять поради щодо активного запровадження вчителями інтегрованих уроків.
«Сприйняття світу учнями 6-10 років за своєю суттю є цілісним як цілісне і саме довкілля. Потреба подолати протиріччя між розподілом освітнього процесу на окремі предмети, з одного боку, і цілісністю світу та цілісністю сприйняття дитиною довкілля, з іншого, потребує активного запровадження інтегрованих уроків», - зазначають в Міносвіти.

У межах таких уроків має вивчатись підпорядкований одній темі матеріал із різних навчальних предметів, Головною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального об’єму інформації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнів.

24 липня 2017 року на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти розпочав роботу чотирьохденний тренінг для педагогів 1-их класів пілотних шкіл  області з питань впровадження проекту  Державного стандарту початкової загальної освіти.
             Розпочала роботу тренінгу координатор експеременту в.о.завідувач відділу дошкільної, початкової, спеціальної та інклюзивної освіти Коненко Л.Б., яка зазначила,що ще заздалегідь до початку цього експеременту в рамках реалізації Концепції нової української школи відділом проведено ряд тренінгів та інших методичних заходів для вчителів,що у 2018 році навчатимуть 1-ий клас і попросила присутніх активно взаємодіяти один з одним для успішного втілення у життя їх напрацювань.
             З вітальним словом до учасників звернулася начальник управління освіти і науки Тернопільської обласної  державної адміністрації  Хома О.З., наголосивши про важливість
розуміння вчителями нових підходів до навчання , зміни їх поглядів до  інтеграційних процесів в початковій школі  та запевнила у підтримці участі педагогів  в пілотному проекті  з боку органів влади.
             Директор ТОКІППО  Петровський О.М. висловив надію  на успішне проведення  заходу  і побажав плідної співпраці, творчості і натхнення у реалізації  завдань нової української школи.  Про позитивне значення змін у початковій освіті висловив свою думку заступник директора ТОКІППО з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Вітенко І.М.,побажавши всім учасникам проекту успіху.         

              У перший день роботи тренінгу тренери Кордуба Н.Я. та Гордіюк Н.М ознайомили учасників з проектом нового Держстандарту початкової  освіти, розглянули особливості організації освітнього середовища.
ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ